Anakumanda Playout

Anakumanda playout sistemi, stüdyo playout sistemlerinden farklı olarak, anakumanda sistemlerini kontrol edebilir nitelikte, yedekli çalışan bir yapıda olmalıdır. Sistem mimari olarak kj ve logo sistemleri ile konuşabilmeli ve bu sistemlerle entegre olabilmelidir.

Playout Sistemi Nedir?

Playout Sistemi, Televizyon yayıncılığında herhangi bir yapım kontrol görevlisi olmadan önceden planlanan yayın içeriklerini sürdürebilen otomasyon yazılımıdır. Televizyon yayın otomasyonu yazılımlarıyla önceden yayın için hazırlanmış görsel/işitsel içerikler yazılımsal bir platform üzerinden planlanan sıraya göre yayına iletebilmektedir.

Anakumanda Playout Sistemlerinin Özellikleri

Yedeklilik

Anakumanda playout sistemi tam yedekli olarak çalışabilmelidir. Çünkü sistem, 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre dizayn edilmelidir.

Kontrol Edilebilirlik ve Kontrol Edebilirlik

Playout sistemi farklı yöntemlerle anakumandadaki sistemleri kontrol edebilmesinin yanında, yine başka sistemler tarafından da kontrol edilebilir olmalıdır.

Dosya Kalite Kontrol

Anakumadan playout sistemleri doğrudan yayında olması nedeni ile en ufak hata yayında görülecektir. Bu nedenle anakumanda playout sistemleri hatasız çalışan sistemler olmalıdır. Hataların büyük kısmı dosyaların arızalı olması nedeni ile ortaya çıkar. Bu problemin önüne geçmek için otomasyon sistemlerinin içine giren dosyalar ya ingest sistemleri ile içeri alınmalıdır, ya da sisteme giren dosyaların kalite kontrolleri yapılmalıdır. Bu sayede hata sıfıra indirgenmelidir.