Çoklayıcı

Çoklayıcı (Multiplexer), elektronik veya iletişim sistemlerinde kullanılan bir cihazdır ve genellikle birden çok sinyali bir araya getirip tek bir sinyal haline getirmek veya tek bir sinyali birden çok sinyale ayırmak için kullanılır. Bu cihazlar, veri, ses, video ve diğer sinyalleri birleştirme veya ayırma işlevini yerine getirebilir.

Temel Özellikler:

Birleştirme (Multiplexing):

Çoklayıcılar, birden çok sinyali tek bir iletişim kanalında birleştirebilir.

Ayırma (Demultiplexing):

Demultiplexer olarak da adlandırılan bir başka fonksiyon, tek bir sinyali birden çok alt sinyale ayırmaktır.

Bant Genişliği Tasarrufu:

Çoklayıcılar, iletişim kanalının bant genişliğini daha etkili bir şekilde kullanarak veri, ses veya video iletimini optimize edebilir.

Etkin İletim:

Birden çok sinyali aynı anda iletmek, iletişim sistemlerinde verimliliği artırabilir.

Çoklayıcı Türleri:

Veri Çoklayıcıları:

Bilgisayar ağlarında, birden çok veri akışını tek bir iletişim hattında birleştirmek için kullanılır.

Ses Çoklayıcıları:

Telefon hatlarında, birden çok ses sinyalini birleştirerek daha etkin kullanım sağlar.

Video Çoklayıcıları:

Televizyon yayınlarında veya video prodüksiyon sistemlerinde, birden çok video kaynağını birleştirmek için kullanılır.

Wavelength Division Multiplexer (WDM):

Optik fiber ağlarda, farklı dalga boylarındaki (wavelength) ışık sinyallerini birleştirmek veya ayırmak için kullanılır.

Frekans Çoklayıcıları:

Elektrik mühendisliğinde, farklı frekanstaki sinyalleri birleştirmek veya ayırmak için kullanılır.

Teklif İstenen Ürünler

Return to shop